cirkelzaagHoutskeletbouw is geschikt voor alle mogelijke bouwstijlen; klassiek, design of hedendaags, alles is mogelijk. Bovendien zijn er geen technische beperkingen om uw originele ideeën te verwezenlijken. De lichte maar supersterke constructie leent zich tot onverwachte toepassingen.

Een houtskeletbouw is uitermate geschikt om perfect te isoleren en het gebouw luchtdicht te maken.

De fundering wordt bijna op identieke manier opgebouwd als bij de traditioneel gemetselde woning. Daarbovenop komt de houtskeletbouw. Deze wordt vooraf geproduceerd in ons eigen atelier. De plaatsing op de werf duurt dan gemiddeld slechts twee à vier weken zodat de ruwbouw weinig of geen hinder ondervindt van de weersinvloeden. Om lage-energie-woningen, passiefhuizen en nul-energie-woningen te realiseren, is houtskeletbouw veruit de beste methode.

Bovendien zijn er geen koudebruggen bij overspanningen zoals brede ramen en oversteken. En hout is van nature al sterk isolerend, zeker in vergelijking met baksteen. Toch is een houtskeletbouw zeker niet duurder.

We prefereren in de opbouw van de wanden, met een dikte variërend tussen 18 cm en 30 cm, een dampopen constructie. Ditzelfde principe geldt ook voor de dakconstructie.

Om de wanden en het dak te isoleren passen we verschillende isolatietechnieken toe, gaande van rotswol tot isoproc (cellulose met boorzuur). De binnenzijde van de wand wordt bekleedt met OSB3 en luchtdicht afgekleefd. De geïsoleerde buitenmuren worden aan de binnenkant voorzien met een leidingspouw waarin de technieken kunnen geplaatst worden.

Onze roosteringen worden meestal geplaatst in I-joist, wat de stabiliteit van de houtskelet enkel ten goede kan komen.

Bouwen is heden ten dage duur geworden cfr. grondprijs, verstrengde EPB-normen etc…

De visie van onze firma is dat bouwen terug betaalbaar dient te worden door het doorvoeren van standaardisatie. Indien u als klant bepaalde zaken zelf wil en kan uitvoeren, bijvoorbeeld plaatsen van isolatie, OSB, gyproc etc…, is dit perfect mogelijk en wordt er een uitleg gegeven om tot een optimaal resultaat te komen.

Een tweede belangrijke visie van onze firma is dat het gebouw in verband met energieverbruik, ecologie en leefbaarheid geoptimaliseerd dient te worden in functie van de aangewende technieken. Voor het maken van de constructies gebruiken wij enkel FSC-gelabeld hout.

Een derde en uitermate belangrijke visie is dat we het concept houtskeletbouw altijd blijven aanpassen en toetsen aan de laatste ontwikkelingen op gebied van ecologisch en gezond wonen en energieverbruik ten opzichte van het kostenplaatje van het gebouw.

VOORDELEN HOUTSKELETBOUW

  • Energiezuinige woning dankzij de sterk isolerende eigenschappen van hout. Hout isoleert namelijk 15 keer beter dan beton en 370 maal beter dan staal.
  • Indien goed uitgevoerd, een perfect geïsoleerd en luchtdicht gebouw.
  • Prima geluidsisolatie dankzij de gelaagde opbouw.
  • Met houtskeletbouw wint u aan binnenruimte dankzij de wanden waar de isolatie tussen zit. Bij metselwerk is heden ten dage al een muur (inclusief parement) nodig van 40 cm diezelfde wand in houtskelet is slechts 30 cm dik. Bovendien is de metselwerkwand niet dampopen door gebruik van PUR-isolatie. Onze constructies zijn dampopen.
  • Houtskeletbouw is een droge bouwmethode waarbij geen duizenden liters water wordt verbruikt bij de metsel en pleisterwerken. Zo vermijdt u ook de vele extra stookkosten om het vocht aan de muren te onttrekken.
  • Het is tevens bewezen dat een houten skelet erg brandveilig is. De houten structuur wordt beschermd met onbrandbare gipsplaten en minerale wol. In tegenstelling tot bijvoorbeeld staalbouw blijft een houten skelet bij brand veel langer stabiel.
  • Een groot voordeel is ook de korte termijn voor de opbouw. Alle elementen worden namelijk in ons eigen atelier op maat gemaakt. Hierdoor zijn wij gedurende de ganse voorbereiding niet afhankelijk van de weersomstandigheden.
  • Een houtskeletbouw is veel lichter dan een traditionele woning. Hierdoor kan dus behoorlijk bespaard worden op de prijs van de funderingen.
  • Indien gewenst kan u door onze manier van bouwen ook zelf heel wat eenvoudige werken uitvoeren waardoor u de kosten kan drukken.